Du är här

Konferensförfrågan

Boka rum & frukost

Hôtel Eggers förr och nu

Ett stycke hotellhistoria

Hôtel Eggers är ett av Sveriges äldsta hotell som ännu är i drift. 

Delar av fastigheten vilar på rester av Göteborgs gamla stadsmur från 1600- och 1700-talen. Redan på 1850-talet bedrevs hotellverksamhet på Drottningtorget på den plats där Eggers nu ligger. 

I samband med byggandet av den västra stambanan 1859 öppnades Järnvägshotellet. Hotellägaren L.E. Lindblad överlät år 1883 rörelsen, vars namn nu var Hotel Christiania, till sin svärson Emil Eggers, som genom omfattande ny- och ombyggnader skapade ett helt nytt och på den tiden synnerligen exklusivt hotell.

Invigning 1894

"Genom mycket träget & idogt arbete och ej utan många motgångar och besvärligheter kunde jag komma derhän att jag Oktober 1894 kunde inviga mitt nya Hotell som jag på grund av namnförvexling med flera mindre Hotell & för att bibehålla Hotellet för mig lät kalla Hôtel Eggers".

Hotellet fick en mycket förnämlig standard och försågs med för den tiden så mondäna ting som elektrisk belysning, telefon i varje rum, tolv privata badrum och en elegant elektrisk hiss, som finns kvar än i dag. Förutom över 100 välinredda gästrum fanns stora utrymmen avsedda för gästernas trivsel och förnöjelse. Vid sidan om den eleganta restaurangen låg "Moriska Caféet" och "American Bar". Det fanns en salong för konserter och en sal för stora fester som kallades "Vita Havet".

Självklart tilldrog sig det nya hotellet med all sin exklusiva inredning och lyx, resenärernas och även göteborgarnas intresse. 
Med sina vita vackert utsmyckade fasader utgjorde hotellet ett tilldragande blickfång på Drottningtorget, som på den tiden trafikerades av hästdroskor och där besökande turister flanerade i sakta mak.

En unik hotellhistoria

Eggers bjuder verkligen på en spännande hotellhistoria. 
Hotelliggare från 1886 med Zorn som gäst nr 34.           

1886 träffades här Anders Zorn, Bruno Liljefors, Karl Nordström med flera kända konstnärer och bildade Konstnärsförbundet i protest mot den som man ansåg konservativa Konstakademien i Stockholm. 


De här kvarteren var ofta den sista anhalten för många av de svenskar, som utvandrade till Amerika under senare delen av 1800-talet. Det har hänt att deras ättlingar, som senare besökt Sverige, har berättat att deras förfäder bodde just på Eggers de sista nätterna före avfärden.
Fler kungligheter har bott på hotellet genom tiderna. Diplomater, militärer, ämbetsmän, affärsmän av alla slag har ofta varit förekommande gäster. 

Mötesplats för agenter och spioner

Före och efter revolutionen i Ryssland 1917 tog många ryska flyktingar sin tillfälliga tillflykt hit.
Under andra världskriget sägs det, att Eggers var en viktig mötesplats för agenter och spioner från de krigförande länderna. 
   
Emil Eggers hade 1921 efterträtts av sin son Axel Eggers, som drev hotellet till sitt frånfälle. Vid hans hustrus död 1948 avslutades den Eggerska eran. Hotellet övertogs av advokaten Hilding Brodén och senare av dennes son Hans Brodén. År 1944 hade fastigheten förvärvats av Göteborgs Stad i syfte att snabbt kunna genomföra en större trafikomläggning i området. Sedan dess var fastigheten rivningshotad, varför underhåll och förnyelse blivit eftersatt under många år.

En spännande framtid

Det föll på senare hotellägares lott, först på Hans Brodén och sedan 1987 på familjen Ramén, att rädda hotellet från rivning och förstörelse. Efter fortlöpande ombyggnader och varsam förnyelse under senare år har atmosfären och till viss del interiören från det gamla Eggers kunnat bevaras samtidigt som hotellets standard och komfort har moderniserats. 2015 påbörjades ett nytt kapitel då Lars-Olof Oskarsson och Anna Riis tog över ägandet av Hôtel Eggers. Lars-Olof och Anna äger sedan tidigare Varbergs Stadshotell & Asia Spa och Arken Hotel & Art Garden Spa.

I dag tilldrar sig Hotel Eggers nästan samma intresse som en gång då det byggdes. De vita fasaderna är fortfarande en prydnad för Drottningtorget. Namnet Eggers är en förpliktelse. Vår målsättning är att bjuda dagens hotellgäster en upplevelse med personlig service och omtanke i en exklusiv trivsam miljö som då seklet var ungt. 

Läs mer och se bilder i vår blogg där vi berättar om både vår historia och framtid

Hjärtligt välkommen!  

Jessica Vialleton
Hotelldirektör

Ring upp mig