Hôtel Eggers - förr och nu

Hôtel Eggers är ett av Sveriges äldsta hotell som fortfarande är i drift. Vi har tagit emot och servat gäster på denna plats i över 160 år. Vi tror och hoppas att vi tillsammans med er kommer att fortsätta bygga på Eggers historia i många hundra år till.

Tavla med gammalt göteborgsmotiv i lobbyn på hotel eggers

En sann historia sedan 1859

Hôtel Eggers är ett av landets få kvarvarande hotell från den tid då järnvägarna anlades. Under den Eggerska epoken har många olika människor haft nattlogi på hotellet. Inte bara handelsresande och turister från hela världen. Här har emigranter bott sin sista natt i det gamla landet och många svensk-amerikaner har även tillbringat sin första natt ”in the old country” på hotellet.

Historiens vingslag

Under första världskriget kom brokiga skaror hit och flyktingar från revolutionens Ryssland fann en tillfällig fristad. Under andra världskriget möttes här många tyskar och allierade i hemliga överläggningar. Än idag kan vi känna historiens vingslag. Den gamla trivsamma sekelskiftesatmosfären finns bevarad, även nu när hotellet fått vår tids bekvämligheter och vi med försiktighet låter dåtid möta nutid.

Gammal portierkeps på hotel eggers

Kärt barn har många namn

Jernvägshotellet – 1859, året efter järnvägsstationens tillkomst, inrättades ”Jernvägshotellet” i sydöstra hörnhuset. Att tillhandahålla rum för resande var något helt nytt på den tiden i städerna. Benämningen ”hotell” användes i svenskan, i mitten av 1800-talet, endast för en mera påkostad byggnad. Först på 1870-talet fick ”hotell” innebörden av en byggnad för resande.

Hotel Christiania – 1876 byggde L.E. Lindblad om ”Jernvägshotellet” och gav rörelsen namnet ”Hotel Christiania”. Han var, år 1866, något så unikt som Göteborgs andre godkände privata innehavare av ”utskänkningsrörelse för restauration”.

Hôtel Eggers – 1894. 1879 anställde Lindblad portiern Emil Eggers. Denne driftige man gifte inte bara in sig i släkten utan övertog också hotellet 1883. Året därpå, 1884, startade han en omfattande ombyggnad av hela fastigheten. Han skriver själv:

Genom mycket träget och idogt arbete och ej utan många motgångar och besvärligheter kunde jag derhän att jag 5 november 1894 kunde inviga mitt nya hotell som jag på grund av namnförväxling med flera mindre hotell och för att bibehålla Hotellet för mig lät kalla Hôtel Eggers”.

Relaterad läsning:
lobby och hiss på hotell eggers i göteborg

Elektricitet & badrum

Hotellet fick en mycket förnämlig standard och försågs med för den tiden så mondäna ting som elektrisk belysning, telefon i varje rum, 12 privata badrum och en elegant elektrisk hiss. I en ”American Bar” tillhandahölls ”alla slag av modern drinks”. 

Självklart tilldrog sig det nya hotellet med all sin exklusiva inredning och lyx, resenärernas och även göteborgarnas intresse. Med sina vita vackert utsmyckade fasader utgjorde hotellet ett tilldragande blickfång på Drottningtorget, som på den tiden trafikerades av hästdroskor och där besökande turister flanerade i sakta mak.

1886 skrevs konsthistoria på Hôtel Eggers. Det var de så kallade Opponenterna som här, på konstnären Anders Zorns hotellrum - rum 134 - bildade Konstnärsförbundet. Detta gjordes i protest mot den konservativa Konstakademin i Stockholm. Ett förlegat måleri fick ge vika för ett mer äkta och naturligt uttryck. Impressionism och realism slog igenom.

restaurang och bar på hotell eggers i göteborg

Eggers American Bar

Drinkar har alltid spelat en central roll på Hôtel Eggers. Ända sedan Emil Eggers lät installera en American Bar på hotellet har det skakats och rörts här i mer än hundra år.
Tavla på konstnärsförbundet som grundades på Hotel Eggers

Konstnärsförbundet

1886 skrevs konsthistoria på Hôtel Eggers. På konstnären Anders Zorns hotellrum - rum 134 - bildades nämligen Konstnärsförbundet. Läs mer om när en grupp av 85 svenska konstnärer – Anders Zorn, Nils Kreuger med flera – på 1880-talet organiserade sig i den så kallade Opponentrörelsen.

1921 efterträddes Emil Eggers av sin son Axel Eggers, som drev hotellet till sitt frånfälle. Axel var gift med hotellets spritkassörska Ebba Eggers som förolyckades i en flygolycka i Danmark den 26 januari 1947. Vid hans hustrus död avslutades den Eggerska eran. Hotellet övertogs då av advokaten Hilding Brodén och senare av dennes son Hans Brodén. 

1944 hade fastigheten förvärvats av Göteborgs Stad i syfte att snabbt kunna genomföra en större trafikomläggning i området. Sedan dess var fastigheten rivningshotad, varför underhåll och förnyelse blivit eftersatt under många år.

Tavlor på Emil och Axel Eggers i receptionen på hotel eggers

Emil & Axel Eggers

Emil Eggers övertog hotellet 1883. Hans son Axel Eggers tog över efter sin far år 1921 och drev hotellet fram till 1947.

gammal bild på eggers uteservering från 12 juli 1925

Eggers veranda 1925

Den berömda verandan, som var först i landet i sitt slag, blev en samlingsplats för dåtidens skådespelare.

uteservering i restaurang på hotell eggers i göteborg

Sommarverandan idag

Nu för tiden byggs Eggers sommarveranda upp under sommarhalvåret.

hästdroska utanför hotell eggers i göteborg år 1902

Drottningtorget

I Göteborg började elektriska spårvagnen 1902. Den sista hästspårvagnen synes här på Drottningtorget 1911. Foto från Tekniska museets arkiv.

dubbelrum superior med balkong på eggers hotell i göteborg - zorn

Anders Zorns hotellrum

I rum 134 bildades Konstnärsförbundet. Detta gjordes i protest mot den konservativa Konstakademin i Stockholm.

Konferens prinsens gemak lokal på hotell eggers i göteborg

Prins Bertil och mrs Craig

Detta var ett ofta sett och välkommet par. De hyrde varsitt rum på första våningen och rum 125 kallas numera Prinsens gemak och är idag ett konferensrum.

Hotelliggarna skvallrar om kungligheter

Inte bara konstnärer drogs till Eggers. De gamla hotelliggarna skvallrar om att bland annat många kungligheter har bott på hotellet genom tiderna. Prins Bertil och mrs Craig var ett ofta sett och välkommet par. De hyrde varsitt rum på första våningen och rum 125 kallas numera Prinsens gemak.

När prinsen av Wied, då tysk minister i Stockholm, skulle komma på besök med sin prinsessa i mitten av 30-talet, uppstod vissa problem. Med tanke på deras ställning borde de tas emot med hissade hakkorsflaggor. Axel Eggers som då var chef på hotellet kunde inte förmå sig att flagga så. Han lät istället montera ner alla flaggstänger och skickade bort dem på målning. Finurligt får en tillstå!

Även diplomater, militärer, ämbetsmän, affärsmän av alla slag har ofta varit förekommande gäster

Mötesplats för agenter och spioner

Före och efter revolutionen i Ryssland 1917 tog många ryska flyktingar sin tillfälliga tillflykt hit. Under andra världskriget sägs det, att Eggers var en viktig mötesplats för agenter och spioner från de krigförande länderna. 

Lars-Olof Oskarsson och Anna Riis Lotus Hotel Group

En spännande framtid

Det föll på senare hotellägares lott, först på Hans Brodén och sedan 1987 på familjen Ramén, att rädda hotellet från rivning och förstörelse. Efter fortlöpande ombyggnader och varsam förnyelse under senare år har atmosfären och till viss del interiören från det gamla Eggers kunnat bevaras samtidigt som hotellets standard och komfort har moderniserats.

2015 skrevs ett nytt kapitel i Hôtel Eggers långa historia då paret Anna Riis och Lars-Olof Oskarsson tog över ägandet av hotellet. De beskrivs som designvirituoser och äger sedan tidigare Varbergs Stadshotell & Asia Spa samt Arken Hotel & Art Garden Spa i Torslanda, Göteborg.

Från dåtid till nutid

I dag tilldrar sig Hotel Eggers nästan samma intresse som en gång då det byggdes. De vita fasaderna är fortfarande en prydnad för Drottningtorget. Namnet Eggers är en förpliktelse. Vår målsättning är att bjuda dagens hotellgäster en upplevelse med personlig service och omtanke i en exklusiv trivsam miljö som då seklet var ungt. 

Gammalt foto på exteriören hotel eggers

1870

Hotel Christiania vid Drottningtorget på 1870-talet. Efter ett ägarbyte och renovering 1894 blev omdöpt till Hotel Eggers.

hästdroska utanför hotell eggers i göteborg år 1902

1900

Vy över Drottningtorget med Hôtel Eggers och Östra Nordstaden. Hästspårvagnarna var i bruk fram till 1902 då spårvägen elektrifierades. Från Olga Rinmans negativsamling.

Gammalt fotografi linnemarknad på drottningtorget utanför hotel eggers förr

1907

Linnemarknad på Drottningtorget utanför Hôtel Eggers. Året är 1907. Bild från Göteborgs Historiska Museums bildsamling.

Gammalt foto över hotel eggers och centralstationen i göteborg

1910

gammalt foto på Italienare på besök i göteborg utanför hotell eggers

1913

Italienare på besök i Göteborg utanför Hôtel Eggers den 30 juli 1913.

Eggers Fasad Göteborg Ca 1915 Stadsmuseum

1915

Hotellets vackra veranda som vetter ut mot Drottningtorget. Foto Göteborgs Stadsmuseum

gammal bild på eggers fasad från 1915 - fotograf Olga Rinman

1915

Ringlinien utanför Hôtel Eggers 1915. Från Olga Rinmans negativsamling.

gammal bild på eggers fasad - kungabesök av Gustav V från 3 maj 1915

1915

Tidningsurklipp från när Kung Gustav V var på besök den 3 maj 1915.

gammal bild på eggers uteservering från 12 juli 1925

1925

Eggers sommarveranda den 12 juli 1925. Utländska hotellägare besökte hotellet.

Eggers Fasad Göteborg Stadsmuseum

1930-talet

Drottningtorget och Hôtel Eggers

Gamla tidningsurklipp på hotel eggers i göteborg

1932

"Då träffas vi på Eggers". Tidningsurklipp från 1932 om söndagsmiddag för 3 kr.

gammalt vykort på hotell eggers fasad

Gammalt vykort

uteservering i restaurang på hotell eggers i göteborg

Hôtel Eggers 2019

Under sommarhalvåret byggs verandan upp och öppnas upp för mat- & bargäster.

Fasad på Hotel Eggers

Hôtel Eggers - nutid

Kuriosa om Eggers

 • Delar av hotellets fastighet vilar på rester av Göteborgs gamla stadsmur från 1600- och 1700-talet.
 • Hotellet var det första i Göteborg som 1880 öppnade en permanent verandaservering.
 • 1894 fanns det förutom över 100 välinredda gästrum även stora utrymmen avsedda för gästernas trivsel och förnöjelse. Vid sidan om den eleganta restaurangen låg "Moriska Caféet" och "American Bar". Det fanns en salong för konserter och en sal för stora fester som kallades "Vita Havet".
 • Hotelliggare från 1886 visar att Zorn bodde som gäst i rum nr 34 (nuvarande rum 134).
 • Det var även i detta rum som Anders Zorn, Carl Larsson, Hugo Birger, Georg Pauli, Eva Bonnier, Bruno Liljefors, Karl Nordström med flera kända konstnärer träffades och bildade Konstnärsförbundet den 18 augusti 1886.
 • De här kvarteren var ofta den sista anhalten för många av de svenskar, som utvandrade till Amerika under senare delen av 1800-talet. Det har hänt att deras ättlingar, som senare besökt Sverige, har berättat att deras förfäder bodde just på Eggers de sista nätterna före avfärden.
 • Den 26 januari 1947 förolyckades Ebba Eggers i en flygolycka i Danmark. Alla 22 ombordvarande omkom, däribland den svenske arvprinsen Gustaf Adolf, kung Carl XVI Gustafs far, som även var med i planet.

Hotellets ägare genom åren

 • 1859 Jernvägshotellet - traktörskan W. Schmidt
 • 1874–1883 F.d. polisöverkonstapeln L.E. Lindblad (Hotel Christiania)
 • 1883–1910 Emil Eggers gift med L.E. Lindblads dotter
 • 1910–1942 Axel Eggers, Emils son
 • 1942–1947 Ebba Eggers tog över efter sin avlidne make Axel Eggers. Ebba omkom 1947 i en flygolycka.
 • 1944 Göteborgs stad tar över ägandet av fastigheten
 • 1948–1987 Advokat Hilding Brodén och senare dennes son Hans Brodén
 • 1987–2014 Familjen Ramén
 • 2015– Lars-Olof Oskarsson och Anna Riis
Läs mer

Firande av 160-årsjubileum

År 2019 firade Hôtel Eggers 160-årsjubileum med varierande evenemang under hela året.

Valborgskör på Eggers balkong

Valborg med påmpa och ståt

30 april 2019
För att starta upp firandet av vårt 160-årsjubileum bjöd vi in kören Corus Acusticus till att sjunga vackra låtar från balkongen. För ett specialinbjudet sällskap fortsatte sedan Valborgsmässofirandet med invigning av årets sommarveranda där det bjöds på vår signaturdrink, Eggers Royal, som välkomstdrink.
Viveca Lärn bokrelease på hotel eggers

Bokrelease med Viveca Lärn

25 april 2019
Vi bjöd in Göteborgsförfattaren Viveca Lärn för bokreleasen av sin nya bok "Sladdisen". Viveca Lärn har skrivit drygt 60 böcker sedan debuten 1975. Kvällen var fullbokad med ett 70-tal gäster i publiken och det var en förväntansfull skara som skålade i bubbel innan den charmerande Viveca gjorde entré i vår övre matsal.
ostron i restaurang på hotell eggers i göteborg

Ostronbar med bubbel

Andra lördagen varje månad
Ett nytt koncept som togs fram till firandet är vår välbesökta ostronbar med bubbel. Andra lördagen varje månad från kl. 17 serverar vi ostron och bubbel till extra bra pris i baren på Hôtel Eggers. Perfekt start på en efterföljande middag med vänner!
Alfred DJ på hotel eggers

AW med historiska nedslag

Som en del av firandet bjöd vi in till musikaliska tidsresor på vår after work utvalda fredagar under året. Vår hotell-DJ Alfred spelade musik från de olika år­tiondena och vi serverade även tidsenliga drinkar i baren. Det var en nostalgitrip från 20/30-talet fram till 2000-talet.
Boken om eggers i lobbyn

Boken om Hôtel Eggers – en sann historia

Att Hôtel Eggers har varit i drift i mer än 160 år vet du säkert redan, men vi kan lova att det finns väldigt mycket mer att lära sig om hotellet och om Göteborg. Vi är otroligt stolta över att vi har fått delar av vår historia på pränt i boken - Eggers en sann historia.